Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

neevu thidathava?

neevu thidathava?
Do you scold?


avunu, nenu thidathaanu
Yes, I scold
Neevu thttava?
Don't you scold?


ledhu, nenu thittanu
No, I don't scold


Neevu thiduthunnaava?
Are you scolding?


avunu, nenu thiduthunaanu
Yes, I am scolding
Neevu thidathaleva?
Aren't you scolding?


ledhu, nenu thidathalenu
No, I amn't scolding
neevu thittaava?
Did  you scold?avunu, nenu thittaanu
Yes, I scoldedneevu thittaledha?
Didn't you scold?Ledhu, nenu thittaledhu
No, I didn't scold