Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

Spoken Hindi in Telugu

theesukovadam = lenaa

ivvadam = dhenaa 

cheyadam = karnaa 

choopinchadam = dhikhaanaa 

cheppdam = bathaanaa  

thinadam = khaanaa

thaagadam, thraagadam = peena

velladam = jaanaa

raavadam = aanaa

koorchovadam = baitnaa

nilabadadam = utnaa

pilavadam = bulaanaa

pettadam = rakhnaa

choodadam = dhekhnaa

kalavadam = milaanaa

laagadam = keechnaa

adagadam = poochnaa

mooyadam = bhandhkarnaa

theravadam = kholnaa

aravadam = pukaarnaa

padukovadam = sonaa

konadam = khareedhnaa

pampinchadam =bhejnaa

ammadam = bechnaa

theeseyadam = hataanaa

Nijaayithi = Sachaayi 

Shakthi = Thaakath 

Prema = prem 

Endhukante = kyonki

Oke = akele

Okati = ek 

Vyakthi = aadhmi

Kalisi melisi = miljulkar






 తినడం = खाना 

త్రాగడం = पीना 

చదవడం = पड़ना 

రాయడం = लिखना 

వెళ్ళడం = जाना 

రావడం = आना 

ఇవ్వడం = देना 

తీసుకోవడం = लेना 

చెప్పడం =  बोलना 

చూపించడం = दिखाना 

   తీసుకోవడం  लेना 

కొనడం   खरीदना

 పట్టుకోవడం पखड़ना

 వినడం सुनना

 తిరగడం  गूमना

 ఎగరడం  खूदना

 కొట్టడం मारना