Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

Wake verb forms in English || Wake answers and questions

 Wake verb forms in English 

 Wake answers and questions

Wake Verb Forms

Wake Verb Forms in English

 

Verb 1 :  wake / wakes

Verb 2 :  woke

Verb 3 :  woken

Verb 4 :  waking

 

Nenu ippudu nidhralesthaanu. (melkontaanu?)

I will wake now.

 

Nenu ippudu nidhralevanu. (melkonu)

I will not wake now.

 

Nenu ippudu nidhralesthunnaanu. (melkontunnaanu)

I am waking now.

 

Nenu ippudu nidhralesthalenu. (nidhralevatlenu) (levadam ledhu)

((nenu ippudu melkontalenu) (melkovatlenu) (melkovadam ledhu))

I am not waking now.

 

Nenu ippudu nidhralesaanu. (melkonnaanu)

I woke now.

 

Nenu ippudu nidhralevaledhu. (melkoledhu)

I did not wake now.

 

-------------

 

Nuvvu ippudu nidhralesthaavaa? (melkontaavaa?)

Will you wake now?

 

Nuvvu ippudu nidhralevavaa? (melkovaa?)

Won’t you wake now?

 

Nuvvu ippudu nidhralesthunnaavaa? (melkontunnaavaa?)

Are you waking now?

 

Nuvvu ippudu nidhralesthalevaa? (nidhralevatlevaa?) (nidhralevadam ledhaa?)

((Nuvvu ippudu melkontalevaa?) (melkovatlevaa?) (melkovadam ledhaa?)

Aren’t you waking now?

 

Nuvvu ippudu nidhralesaavaa? (melkonnaavaa?)

Did you wake now?

 

Nuvvu ippudu nidhralevaledhaa? (melkoledhaa?)

Didn’t you wake now?

 

------------

 

Nuvvu eppudu nidhralesthaavu? (melkontaavu?)

When will you wake?

 

Nuvvu endhuku nidhralevavu? (melkonavu?)

Why won’t you wake?

 

Nuvvu endhuku nidhralesthunnaavu? (melkontunnaavu?)

Why are you waking?

 

Nuvvu endhuku nidhralesthalevu? (nidhralevatlevu?) (nidhralevadam ledhu?)

((nuvvu endhuku melkontalevu?) (melkovatlevu?) (melkovadam ledhu?))

Why aren’t you waking?

 

Nuvvu eppudu nidhralesaavu? (melkonnaavu?)

When did you wake?

 

Nuvvu endhuku nidhralevaledhu? (melkoledhu?)

Why didn’t you wake?