Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

Sleep Verb Forms in English, Sleep answers and questions

 Sleep Verb Forms in English

Sleep Verb Forms

 

Verb 1 :  sleep / sleeps

Verb 2 :  slept

Verb 3 :  slept

Verb 4 :  sleeping

 

Nenu ippudu nidhristhaanu.(padukuntaanu)

I will sleep now.

 

Nenu ippudu nidhrinchanu. (padukonu)

I will not sleep now.

 

Nenu ippudu nidhristhunnaanu. (padukuntunnaanu)

I am sleeping now.

 

Nenu ippudu nidhristhalenu. (nidhrinchatlenu) (nidhrinchadam ledhu)

((nenu ippudu padukuntalenu)(padukovatlenu) (padukovadam ledhu))

I am not sleeping now.

 

Nenu ippudu nidhrinchaanu.(padukunnaanu)

I slept now.

 

Nenu ippudu nidhrinchaledhu. (padukoledhu)

I did not sleep now.

 

-------------

 

Nuvvu ippudu nidhristhaavaa? (padukuntaavaa?)

Will you sleep now?

 

Nuvvu ippudu nidhrinchavaa? (padukovaa?)

Won’t you sleep now?

 

Nuvvu ippudu nidhristhunnaavaa? (padukuntunnaavaa?)

Are you sleeping now?

 

Nuvvu ippudu nidhristhalevaa? (nidhrinchatledhaa?) (nidhrinchadam ledhaa?)

((nuvvu ippudu padukuntalevaa?) (padukovatlevaa?) (padukovadam ledhaa?))

Aren’t you sleeping now?

 

Nuvvu ippudu nidhrinchaavaa? (padukunnaavaa?)

Did you sleep now?

 

Nuvvu ippudu nidhrinchaledhaa? (padukoledhaa?)

Didn’t you sleep now?

 

------------

 

Nuvvu eppudu nidhristhaavu? (padukuntaavu?)

When will you sleep?

 

Nuvvu endhuku nidhrinchavu? (padukovu?)

Why won’t you sleep?

 

Nuvvu ekkada nidhristhunnaavu? (padukuntunnaavu?)

Where are you sleeping?

 

Nuvvu endhuku nidhristhalevu? (nidhrinchatlevu?) (nidhrinchadam ledhu?)

((nuvvu endhuku padukuntalevu?) (padukovatlevu?) (padukovadam ledhu?))

Why aren’t you sleeping?

 

Nuvvu eppudu nidhrinchaavu? (padukunnaavu?)

When did you sleep?

 

Nuvvu endhuku nidhrinchaledhu? (padukoledhu?)

Why didn’t you sleep?