Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

Wake Verb Forms

Wake Verb Forms in English

Wake Verb Forms in Telugu


Subject   Verb 1         Verb 2       Verb 3       Verb 4

               wake /         woke         woken      waking

               wakes


  I             wake           woke         woken      waking 

నేను     మేల్కొంటాను  మేల్కొన్నాను   మేల్కొని   మేల్కొంటు


We          wake           woke           woken      waking 

మేము    మేల్కొంటాము  మేల్కొన్నాము   మేల్కొని   మేల్కొంటు


You          wake           woke         woken      waking 

నువ్వు   మేల్కొంటావు  మేల్కొన్నావు   మేల్కొని   మేల్కొంటు


You          wake           woke         woken      waking 

మీరు     మేల్కొంటారు  మేల్కొన్నారు   మేల్కొని   మేల్కొంటు


He           wakes         woke         woken      waking 

అతడు  మేల్కొంటాడు  మేల్కొన్నాడు   మేల్కొని   మేల్కొంటు


She           wakes       woke         woken      waking 

ఆమె     మేల్కొంటది   మేల్కొన్నది    మేల్కొని   మేల్కొంటు


It              wakes         woke         woken      waking 

ఇది       మేల్కొంటది   మేల్కొన్నది     మేల్కొని   మేల్కొంటు


They          wake           woke         woken      waking 

వారు     మేల్కొంటారు   మేల్కొన్నారు   మేల్కొని   మేల్కొంటు