Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

Take Verb Forms in Telugu

Verb forms                                     
                              Verb 1             Verb 2             Verb 3             Verb 4
                              Take                took                 taken               taking
                              తీసుకోవడం


1. I                         take                 took                 taken               taking
 నేను                  తీసుకుంటాను    తీసుకున్నాను    తీసుకొని          తీసుకుంటూ

2. We                     take                 took                 taken               taking
   మేము             తీసుకుంటాము   తీసుకున్నాము   తీసుకొని          తీసుకుంటూ


3. You                    take                 took                 taken               taking
    నీవు               తీసుకుంటావు    తీసుకున్నావు    తీసుకొని          తీసుకుంటూ


4. You                    take                 took                 taken               taking
    మీరు              తీసుకుంటారు    తీసుకున్నారు    తీసుకొని          తీసుకుంటూ


5. He                     takes               took                 taken               taking
   అతడు              తీసుకుంటాడు    తీసుకున్నాడు    తీసుకొని          తీసుకుంటూ


6. She                    takes               took                 taken               taking
    ఆమె               తీసుకుంటది      తీసుకున్నది      తీసుకొని          తీసుకుంటూ


7. It                        takes               took                 taken               taking
   ఇది                 తీసుకుంటది      తీసుకున్నది      తీసుకొని          తీసుకుంటూ


8. They                  take                 took                 taken               taking
   వారు               తీసుకుంటారు    తీసుకున్నారు    తీసుకొని          తీసుకుంటూ