Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

take verb forms

6-verb forms in Telugu


6-తెలుగు లో వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ని ఈజీ గా అర్ధం చేసుకోవడం ఎలా?


6-తెలుగు లో వెర్బ్ ఫార్మ్స్       Verb 1          verb 2          verb 3      verb 4
         take              took             taken       taking
      తినడం

 I     take              took             taken       taking 
నేను తీసుకుంటాను తీసుకున్నాను తీసుకొని తీసుకుంటు

 We     take              took             taken       taking
మేము తీసుకుంటాము తీసుకున్నాము  తీసుకొని తీసుకుంటు


 You     take              took             taken       taking
నువ్వు  తీసుకుంటావు  తీసుకున్నావు  తీసుకొని తీసుకుంటు


 You     take              took             taken       taking
మీరు  తీసుకుంటారు  తీసుకున్నారు  తీసుకొని తీసుకుంటు


 He     take              took             taken       taking
అతడు తీసుకుంటాడు  తీసుకున్నాడు  తీసుకొని తీసుకుంటు


 She     take              took             taken       taking
ఆమె  తీసుకుంటది  తీసుకున్నది  తీసుకొని తీసుకుంటు


 It     take              took             taken       taking
ఇది తీసుకుంటది  తీసుకున్నది  తీసుకొని తీసుకుంటు


They     take              took             taken       taking
వారు  తీసుకుంటారు  తీసుకున్నారు  తీసుకొని తీసుకుంటు