Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

take verb forms in Telugu

Subject     Verb 1        Verb 2      Verb 3      Verb 4
                  take            took        taken       taking
               తీసుకోవడం

    I               take              took                 taken      taking
  నేను   తీసుకుంటాను    తీసుకున్నాను    తీసుకొని    తీసుకుంటు


నేను తీసుకుంటాను(nenu theesukuntaanu)
I take

నేను తీసుకుంటున్నాను(nenu theesukuntunnaanu)
I am taking

నేను తీసుకున్నాను(nenu theesukunnaanu)
I took