Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

Take verb forms

Take verb forms in Telugu

Take Verb forms in English


Subject   Verb 1   Verb 2   Verb 3   Verb 4
                Take     took       taken     taking
            theesukovadam


I            take         took        taken     taking
nenu     theesu     theesu      theesu   theesu
          kuntaanu  kunnaanu  koni      kuntoo


I            take        took         taken     taking
nenu     theesu     theesu      theesu   theesu
          kuntaanu  kunnaanu  koni      kuntoo


We       take           took         taken     taking
menu   theesu      theesu        theesu   theesu
          kuntaamu  kunnaamu  koni       kuntoo


You      take        took            taken     taking
nuvvu  theesu     theesu        theesu    theesu
          kuntaavu  kunnaavu   koni       kuntoo


You      take        took          taken     taking
meeru  theesu    theesu        theesu   theesu
          kuntaaru  kunnaaru   koni       kuntoo


He         takes         took        taken     taking
athadu  theesu       theesu      theesu   theesu
          kuntaadu   kunnaadu   koni      kuntoo


She      takes         took           taken     taking
aame   theesu       theesu        theesu   theesu
          kuntadhi   kunnaanu     koni      kuntoo


It        takes          took          taken      taking
idhi    theesu        theesu       theesu    theesu
          kuntadhi  kunnadhi     koni       kuntoo


They    take        took          taken       taking
vaaru   theesu     theesu      theesu     theesu
          kuntaaru  kunnaaru   koni        kuntoo